SKONTAKTUJ SIĘ:
+48 506 127 257
+48 506 127 256

Ochrona przeciwpożarowa

Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywają obowiązki zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej.

Oferujemy usługi przeprowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej zakładów pracy. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi:

  • wykonujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów
  • wyposażamy obiekty w podręczny sprzęt gaśniczy i niezbędne oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN
  • prowadzimy okresowe przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów i węży hydrantowych
  • przeprowadzamy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • organizujemy i przeprowadzamy ćwiczenia gaśnicze oraz próbną ewakuację
  • prowadzimy okresowe przeglądy systemów sygnalizacji pożarowej

OFERTA CENOWA NA KONSERWACJĘ PODRĘCZNEGO SPRZĘTU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Ceny przeglądów technicznych podręcznego sprzętu gaśniczego

Lp. nazwa sprzętu cena netto cena brutto
(vat 23%)
uwagi
1. Gaśnica samochodowa GP1-X,Z 11,00 zł 13,53 zł
2. Gaśnica proszkowa GP 6-X,Z 11,00 zł 13,53 zł
3. Gaśnica śniegowa GS 5-X 11,00 zł 13,53 zł
4. Gaśnica pianowa GPW 6-X 11,00 zł 13,53 zł
5. Koce gaśnicze 11,00 zł 13,53 zł
6. Hydranty Ø25 55,00 zł 67,65 zł koszt z dojazdem na terenie Warszawy
7. Hydranty Ø52 55,00 zł 67,65 zł
8. Hydranty zewnętrzne 75,00 zł 92,25 zł
9. Węże gaśnicze Ø25 40,00 zł 49,20 zł
10. Węże gaśnicze Ø52 40,00 zł 49,20 zł

Istnieje możliwość negocjowania cen w zależności od ilości sprzętu poddawanego konserwacji.

Lp. nazwa cena netto cena brutto
(vat 23%)
uwagi
1. Oznakowanie drogi ewakuacyjnej, plany ewakuacji od 230,00 zł 282,90 zł koszt z dojazdem na terenie Warszawy
2. Szkolenie z postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji 55,00 zł 67,65 zł cena od osoby
3. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów od 550,00zł 676,50 zł koszt z dojazdem na terenie Warszawy

 

Lp. Rodzaj usługi Cena
1. Sprawdzanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego Koszty dla każdego rodzaju usług są uzależnione od wizji lokalnej i oględzinach obiektu. Dojazd w celu dokonania wstępnnej oferty – gratis.
2. Sprawdzanie głównych wyłączników ppoż
3. Sprawdzanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych (gniazdka elektryczne)
4. Pomiar rezystancji okablowania
5. Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej (SSP)
6. Konserwacja klap oddymiających
7. Przegląd i konserwacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO
8. Przegląd systemu GAZEX
9. Przegląd obektu pod względem ppoz.
10. Sprawdzanie działania drzwi pożarowych

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).