SKONTAKTUJ SIĘ:
+48 506 127 257
+48 506 127 256

Szkolenia BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy.

Na straży przestrzegania BHP w polskich zakładach pracy stoi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Podstawowe wymagania prawne dotyczące BHP zawiera Dział X Kodeksu pracy – oraz wiele rozporządzeń, a w tym najważniejsze Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.


Na każdym pracodawcy zgodnie z art. 2373. § 2. Kodeksu Pracy ciąży obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Zapewniamy Państwu w ramach świadczonych usług:

 • Kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych
 • Szkolenia organizujemy w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego,
 • Szkolenia odbywają się w siedzibie Państwa firm
 • Specjalnie dla Państwa potrzeb opracowujemy szczegółowe programy w oparciu, o które prowadzone są szkolenia, programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także tematykę prawa pracy.
 • Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
 • Organizowane przez nas szkolenia mają dla pracowników charakter obligatoryjny.

Szkolenie wstępne:

Szkolenia wstępne ogólne przeznaczone są dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników Państwa firmy.


Szkolenie okresowe:

Organizujemy szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych:

 • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  szkolenia te przeznaczone są dla pracodawców, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, zakładami prywatnymi, spółkami, urzędami,  oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
 • szkolenia okresowe dla pracodawców pełniących zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy
 • szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

szkolenia te adresowane są do wszystkich pracowników inżynieryjno-technicznych, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

 • szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne

szkolenia te kierowane są do wszystkich pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych.

 • szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły (lub rozpoczynają) pracę na stanowiskach robotniczych

 • szkolenia okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

OFERTA CENOWA – BHP

Lp. nazwa szkolenia cena netto /brutto uwagi
1. Szkolenie wstępne pracowników 50,00 zł cena od osoby
2. Szkolenie okresowe pracowników 90,00 zł cena od osoby
3. Szkolenie okresowe pracodawców
i osób kierujących pracownikami
300,00 zł cena od osoby

Lp. nazwa cena netto cena brutto
(vat 23%)
uwagi
1. wypadki przy pracy od 250,00 zł 307,50 zł koszt z dojazdem na terenie Warszawy, Stargardu
2. ocena ryzyka zawodowego od 150,00 zł 184,50 zł cena od stanowiska pracy
3. opracowanie instrukcji stanowiskowych 50,00 zł cena od stanowiska pracy
4. Opracowanie tabeli przydziału odzieży 100,00 zł
5. Stała obsługa firm do uzgodnienia

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).